Single kernel and FDT blob

/dts-v1/;

/ {
description = "Simple image with single Linux kernel and FDT blob";
#address-cells = <1>;

images {
    kernel {
    description = "Vanilla Linux kernel";
    data = /incbin/("./vmlinux.bin.gz");
    type = "kernel";
    arch = "ppc";
    os = "linux";
    compression = "gzip";
    load = <00000000>;
    entry = <00000000>;
    hash-1 {
        algo = "crc32";
    };
    hash-2 {
        algo = "sha256";
    };
    };
    fdt-1 {
    description = "Flattened Device Tree blob";
    data = /incbin/("./target.dtb");
    type = "flat_dt";
    arch = "ppc";
    compression = "none";
    hash-1 {
        algo = "crc32";
    };
    hash-2 {
        algo = "sha256";
    };
    };
};

configurations {
    default = "conf-1";
    conf-1 {
    description = "Boot Linux kernel with FDT blob";
    kernel = "kernel";
    fdt = "fdt-1";
    };
};
};